Kháng Histamin

  • Histamin
  • Kháng Histamin
  • Lưu ý khi dùng thuốc chống dị ứng
  • Cetirizine
  • Dexchlorpheniramine
  • Cimetidin
  • Loratadin
  • Chlorpheniramin Maleat
  • Clarityne
  • Ketotifen

ĐẶT LỊCH KHÁM 094.947.0055

*Lưu ý: Kết quả điều trị phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người

© Copyright 2017 PHÒNG KHÁM DA LIỄU HÀ NỘI, All Rights Reserved.